İdeal Dolgu Maddesi

  • Allerjik reaksiyon yapmamalı
  • Uygulandığı yerde kalmalı
  • Uygulaması kolay olmalı
  • Zehirlenme yapmamalı
  • Doku içinde sert kitleler meydana getirmemeli
  • Etkisi uzun olmalı
  • Sonucu tahmin edilebilir olmalı